Zoznam prijímateľov 2%

HELP A+E

HELP_A_ENaše Občianske združene bolo založené predovšetkým za účelom pomoci ťažko zdravotne postihnutým deťom /dospelým/.

Nakoľko sama /predsedkyňa združenia/ som matkou ZŤP dojčiat Alexa a Erika – zdieľajúcich rovnakú diagnózu : Detská mozgová obrna, snažíme sa aj touto formou osloviť a poprosiť o pomoc nielen pre naše zdravotne znevýhodnené deti. Financie putujú predovšetkým na dofinancovanie liečby, rehabilitačných pobytov, kompenzačných pomôcok, pomôcok na cvičenie.

Vzhľadom k tomu, že rodiny v ktorých sú postihnuté deti a mládež často patria medzi sociálne slabšie rodiny, financovanie všetkého potrebného sa snažíme pokryť najmä z príspevkov z 2% z daní. Za akúkoľvek pomoc srdečne ďakujeme!!!

Naše občianske združenie nemá žiadnych platených zamestnancov, všetky finančné prostriedky sú použité výhradne na pomoc ZŤP osobám.

Web stránka: www.ozhelpae.sk www.alexaerikvesely.estranky.sk
Facebook: https://www.facebook.com/pages/ALEX-a-ERIK-Vesel%C3%BD/476468845711375?ref=hl

Údaje potrebné na poukázanie 2%:

IČO: 42281296
Obchodné meno: HELP A+E
Sídlo: 01854 Kameničany, Kameničany 104
Právna forma: Občianske združenie

Získaná suma v roku:

Rok

2013

2012

2011

2010

2009
Suma: