Zoznam prijímateľov 2%

Horská služba Nízke Tatry juh

Znak HSBlíži sa obdobie podávania daňových priznaní za rok 2018 a tak by sme boli veľmi radi, keby ste sa rozhodli poukázať svoje 2% pre naše Občianske združenie Horská služba Nízke Tatry juh. Prípadne skúste osloviť svojich známych, alebo firmy.
Sme občianskym združením dobrovoľných horských záchranárov, ktorí vykonávajú záchrannú, pátraciu, asistenčnú a preventívno – výchovnú činnosť s pôsobnosťou na južnej strane Nízkych Tatier. V priebehu niekoľkých rokov sme museli všetci absolvovať predpísané kurzy, školenia, skúšky a k tomu získavať prax od skúsenejších kolegov. Poskytujeme bezplatnú záchranu a pomoc ľuďom v núdzi na horách a na lyžiarskych tratiach. Samozrejme, inak by to nebolo dobrovoľníctvo.
Príspevky na svoju činnosť získavame v zimnom období od prevádzkovateľov HDZ, ktorí si objednávajú naše služby, aby sme mohli počas celej lyžiarskej sezóny poskytovať ich klientom záchranu na lyžiarskej trati a poskytovať prvú pomoc. Zo získaných príjmov, si hradíme potrebné obnovovacie školenia a kurzy, nakupujeme zdravotný materiál, záchranársku techniku, výzbroj a výstroj. V lete vykonávame najčastejšie hliadkovú a sprievodcovskú činnosť v teréne. V rámci preventívnej činnosti realizujeme prerezávky turistických chodníkov, značkujeme turistické chodníky aby nedochádzalo k zablúdeniu turistov, udržujeme a obnovujeme zimné tyčové značenie a staráme sa o bezpečnosť turistov a návštevníkov hôr.
Zásahy, pomoc v núdzi a poskytovanie prvej pomoci na horách dobrovoľníci Horskej služby Nízke Tatry juh vykonávajú vždy bezplatne.

Facebook: Horská služba – Nízke Tatry juh

Údaje potrebné na poukázanie 2%:

IČO: 42302463
Obchodné meno: Horská služba Nízke Tatry juh
Sídlo: 97701 Brezno, Dom Horskej služby Tále 710
Právna forma: Občianske združenie

Získaná suma v roku:

Rok

2013

2012

2011

2010

2009
Suma: