Zoznam prijímateľov 2%

Hospic Milosrdných sestier

sys_logoHospic Milosrdných sestier v Trenčíne je neštátne zdravotnícke zariadenie slúžiace nevyliečiteľne chorým pacientom v pokročilom štádiu onkologického ochorenia, zomierajúcim. Víziou hospicu je vytvoriť pre pacientov prostredie, ktoré dýcha DOMOVOM, kde bude každý zomierajúci čo najmenej TRPIEŤ a zažije PRIJATIE a LÁSKAVÚ starostlivosť. Víziou

interdisciplinárneho tímu hospicu je byť nástrojom, cez ktorý pacienti pocítia Božiu NEHU, ako i zvyšovanie KVALITY posledného obdobia ich života v hospici vďaka INDIVIDUÁLNEMU prístupu k ich bio-psycho-socio-spirituálnym potrebám. Hospic nie je domov dôchodcov, ani liečebňa pre dlhodobo chorých a ani rehabilitačný ústav. Bez pomoci darcov a sponzorov by toto všetko nebolo možné. Na Slovensku je akútny nedostatok hospicov, a to z dôvodu nedostatočného financovania zo strany zdravotných poisťovní, ktoré nám uhrádzajú len cca 50% našich reálnych nákladov.

Hospic s aktuálnou kapacitou 24 hospicových lôžok počas svojej viac ako 14 ročnej prevádzky poskytol starostlivosť 1640 pacientom (12/2005 – 31. 12. 2019)

Web stránka: www.hospictn.sk www.2percenta.hospictn.sk
Facebook: https://www.facebook.com/hospic/

Údaje potrebné na poukázanie 2%:

IČO: 50333356
Obchodné meno: Hospic Milosrdných sestier
Sídlo: 91101 Trenčín, Súvoz 739
Právna forma: občianske združenie

Získaná suma v roku:

Rok

2013

2012

2011

2010

2009
Suma: