Zoznam prijímateľov 2%

Hroneko

Hroneko je občianske združenie, ktorého členskú základňu tvorí najmä mládež. Združenie svoje aktivity smeruje do podpory trvalo udržateľného rozvoja chotára obce Nový Tekov a okolia rieky Hron, predovšetkým však aktivít zameraných na ochranu prírodného, kultúrneho dedičstva a životného prostredia. Dôležitou súčasťou činnosti je efektívna starostlivosť o nevyužívanú chátrajúcu plochu. Združenie sa snaží aktivizovať mladých a zlepšiť ich environmentálne povedomie. Intenzívne pritom spolupracujeme s Obecným úradom a predstaviteľmi miestnej samosprávy.

Za týmto účelom neustále sledujeme výzvy, grantové programy, tvoríme, vymýšľame a píšeme projekty. V roku 2012 sme boli úspešní v programe Mládež v akcii a implementujeme projekt zameraný na zlepšenie separovania odpadov v obci. Zvyšujeme tým osvetu medzi občanmi prostredníctvom súťaží, odborných prednášok, seminárov a praktických cvičení v teréne. V obci sme založili komunitné kompostovisko, ktoré v súčasnosti prevádzkujeme. Za naše aktivity nám bolo nedávno udelené ocenenie ľudského činu roka za významnú pomoc životnému prostrediu v regióne Pohronia. „My sme mládež v akcii, my sme šanca pre Tekov“.

Web: http://hroneko.meu.zoznam.sk/ a www.hroneko.sk

Údaje potrebné na poukázanie 2%:

IČO: 42207169
Obchodné meno: Hroneko
Sídlo: 93533 Nový Tekov, Nový Tekov 248
Právna forma: Občianske združenie

Získaná suma v roku:

Rok

2013

2012

2011

2010

2009
Suma: 757,38 €