Zoznam prijímateľov 2%

Informačné centrum Spoločenstva pri Dóme sv. Martina

Sme spoločenstvo kresťanov a všetko čo robíme, robíme s túžbou, aby sa Boh ľudí dotýkal, uzdravoval a premieňal. Chceme byť ešte bližšie k ľuďom a veríme, že zmena našej spoločnosti k lepšiemu je možná na základe našej osobnej premeny a rastu. Záleží nám na našej krajine a na tom, aby sa v našom národe rozvíjali skutočné hodnoty. Boh zmenil naše životy a preto túžime po tom, aby mohlo byť ešte viac ľudí premenených Božou prítomnosťou. Naša identita je v Katolíckej Cirkvi. Taktiež sme otvorení bratom a sestrám z iných denominácií a jednou z vecí, ktorú chceme prinášať je spriatelenie kresťanov a odstránenie postoja neznášanlivosti.

Všetko čo robíme, robíme s túžbou, aby sa Boh ľudí dotýkal, uzdravoval a premieňal. Tento rok chceme byť ešte bližšie k ľuďom.

Aj vaše  2%  môžu pomôcť tomu, aby sme spoločne zmenili Slovensko.

Aj vďaka vašej podpore bude môcť v tomto roku náš tím pracovníkov a dobrovoľníkov,  urobiť ešte viac pre zmenu našej spoločnosti tým, že budeme blízko ľuďom na uliciach, v parkoch a sprostredkujeme im Božie hodnoty v osobných rozhovoroch, urobíme 50 otvorených modlitebných stretnutí, zorganizujeme viac ako 11 praktických formačných kurzov, vydáme 4 čísla časopisu Nahlas, budeme naďalej pomáhať v rozvoji lídrov, modlitbách a uverejňovaní formačných materiálov…skrátka všetko preto, aby mohlo ešte viac ľudí spoznať Boha osobne.

web:  www.martindom.sk

Údaje potrebné na poukázanie 2%:

IČO: 36066834
Obchodné meno: Informačné centrum Spoločenstva pri Dóme sv. Martina
Sídlo: 81101 Bratislava, Kapitulská 9
Právna forma: Občianske združenie

Získaná suma v roku:

Rok

2013

2012

2011

2010

2009
Suma: 7 357,60 €
povinnosť zverejnenia
v obchodnom vestníku
do 31.5.2015
9 096,44 €
povinnosť zverejnenia
v obchodnom vestníku
do 31.5.2014
7 513,11 € 7 207,58 € 11 775,49 €