Zoznam prijímateľov 2%

Inštitút Dcér Márie Pomocnice

fma logoPošli SESTRE 2%

MLADÍ sú dnes ponechaní sami na seba – osamelí a krehkí. Na ceste dospievania potrebujú sprievodcu a svedka hodnôt, ktorý im pomôže nájsť ich miesto v živote. Potrebujú SESTRU. Rehoľnú SESTRU. Saleziánku – odborníčku na potreby MLADÝCH.

Saleziánky dali zmysel môjmu životu. Cez ne som sa cítila prijatá, milovaná. Učili ma cez Božiu lásku a lásku blížnych prijímať samú seba takú, aká som. Naučili ma slúžiť druhým a žiť iný život ako alkohol, fajčenie, drogy… Keby nebolo ich, tak som stratená. Bez SESTIER by som nebola teraz tam, kde som.“ (Marika zo Šamorína, ktorá sa bude onedlho vydávať)

Vaše dve percentá rovnako ako pred rokom využijeme na prípravu MLADÝCH povolaní na ich budúcnosť a na vzdelávanie SESTIER.

Darujte SESTRÁM 2% aj teraz! Je to investícia do budúcnosti vašich DETÍ, ktorá sa vám bohato vráti. Ďakujeme vám!

SESTRY saleziánky, ktoré na vás každý deň myslia v modlitbe!

Web: www.salezianky.sk

Facebook: https://www.facebook.com/Salezianky

Údaje potrebné na poukázanie 2%:

IČO: 00677728
Obchodné meno: Inštitút Dcér Márie Pomocnice
Sídlo: 85101 Bratislava, Kremnická 17
Právna forma: Účelové zariadenie cirkvi a náboženskej spoločnosti

Získaná suma v roku:

Rok

2013

2012

2011

2010

2009
Suma: 2 370,52 € 1 909,04 € 1 617,94 € 2 329,50 € 1 007,74 €