Zoznam prijímateľov 2%

IT v kurze

logo IT v kurzeNezisková organizácia IT v kurze ponúka profesijne orientované vzdelávacie programy.

  • Riešime komplexný štruktúrny problém vzdelávania a zamestnávania s dôrazom na informačné technológie.
  • Prispievame k zvýšeniu odbornosti a zamestnateľnosti všetkých, ktorí chcú nájsť svoju kariérnu cestu, alebo sa profesijne zdokonaľovať prostredníctvom vzdelávacích programov.
  • Zvyšujeme množstvo kvalifikovaných ľudí v IT.

Za posledných niekoľko rokov sme zrealizovali:

  • 210 absolventov 2-ročného odborného štúdia zameraného na vývoj webových a mobilných aplikácií s možnosťou pokračovať v 3.ročníku na britskej univerzite a získať titul „Bachelor of Science (BSc.)“
  • 170 absolventov počas štyroch ročníkov rekvalifikačného kurzu „IT v kurze”, ktorého cieľom je vyškoliť nezamestnaných absolventov vysokých škôl v oblasti IT a pomôcť im s nájdením zamestnania
  • 1500 registrovaných študentov v projekte „Success Academy“, ktorého cieľom je rozvoj pracovných, sociálnych a digitálnych zručností mladých ľudí, ich príprava na pracovný pohovor, či motivácia na rozbehnutie vlastného podnikania
  • 600 absolventov Accenture Open Education
  • 400 študentov C++ Academy
  • 800 absolventov Microsoft certifikačných kampaní.
  • Získali sme cenu AIVD za vzdelávací projekt

Web stránka: https://www.itvkurze.sk/
Facebook: https://www.facebook.com/itvkurze/

Údaje potrebné na poukázanie 2%:

IČO: 45736502
Obchodné meno: IT v kurze
Sídlo: 85104 Bratislava-Petržalka, Panónska cesta 3604/17
Právna forma: Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby

Získaná suma v roku:

Rok

2013

2012

2011

2010

2009
Suma: 1 304,43 €