Zoznam prijímateľov 2%

Jazdecký klub Masarykov Dvor

Jazdecký klub  Masarykov dvor prostredníctvom svojich členov a zmluvných partnerov vykonáva činnosti súvisiace:

  1. s jazdením na koni a jazdeckou turistikou, agroturistikou
  2. s organizovaním zábavno-vzdelávacích akcií približujúcich súžitie človeka a koňa
  3. s chovom a zlepšovaním podmienok pre chov a využitie koní, ustajňovaním koní
  4. so vzdelávacími aktivitami, výukou jazdenia pre deti i dospelých, organizovaním vzdelávacích seminárov, kurzov a školení, zapožičiavaním vzdelávacích materiálov pre vlastných členov aj širokú jazdeckú verejnosť
  5. s organizáciou jazdeckých táborov, putovaní na koňoch
  6. s výcvikom koní, obsadanie mladých koní, pomoc s problémovými koňmi
  7. s organizovaním kultúrnych a športových podujatí, súťaží, reprezentácie regiónu v  jazdeckom športe
  8. s poradenstvom, reklamou
  9. s ozdravným jazdením a rehabilitačným využitím koní
  10. s ochranou životného prostredia

Web stránka: http://jk.agrosev.sk/

Údaje potrebné na poukázanie 2%:

Obchodné meno (Názov): Jazdecký klub Masarykov Dvor
Právna forma: občianske združenie
IČO/SID: 42313431
Sídlo: 96202 Vígľaš, Pstruša 361

Získaná suma v roku:

Rok

2013

2012

2011

2010

2009
Suma: