Zoznam prijímateľov 2%

Junior Achievement Slovensko, n.o.

new-logo-jaslovensko-SKJunior Achievement Slovensko, n. o. (JA Slovensko) je profesionálnou neziskovou vzdelávacou organizáciou, ktorá je lídrom v oblasti podnikateľského vzdelávania na Slovensku. Poskytuje mladým ľuďom nadštandardné podnikateľské, ekonomické a finančné vzdelávanie.

Programy podporujú ekonomické a podnikateľské myslenie, dávajú študentom príležitosť rozhodovať sa eticky a orientovať sa v ekonomike voľného trhu ešte pred prvým zamestnaním.
Povzbudzujú mladých, aby prebrali zodpovednosť za svoju budúcnosť a predstavujú riešenia zamestnanosti mládeže.

Web stránka: http://www.jaslovensko.sk/

Údaje potrebné na poukázanie 2%:

Obchodné meno (Názov): Junior Achievement Slovensko, n.o.
Právna forma: Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
IČO/SID: 42166292
Sídlo: 81109 Bratislava-Staré Mesto, Pribinova 4195/25

Získaná suma v roku:

Rok

2013

2012

2011

2010

2009
Suma: 39 342,15 €
povinnosť zverejnenia
v obchodnom vestníku
do 31.5.2015
35 872,09 €
povinnosť zverejnenia
v obchodnom vestníku
do 31.5.2014
84 141,90 € 78 150,69 €