Zoznam prijímateľov 2%

KASPIAN

fb_profile_img_400x400px-01 (1)Zábavou, podporou a zážitkom pomáhame nájsť vlastnú cestu deťom a mladým v Petržalke. Deťom ponúkame ľahko dostupné (nízkoprahové) programy. Do KASPIAN-u si môžu prísť pre radu, pomoc, za športom, alebo zábavou. Nájdu nás v klube a skateparku. Služby, ktoré mladí ľudia môžu využiť sú bez registrácií, platieb a s dôrazom na bezpečie a odbornosť. Riešime to, čo mladých naozaj zaujíma a reagujeme na ich aktuálne potreby. Sme subjektom vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany deti a sociálnej kurately, venujeme sa neformálnemu vzdelávaniu, preventívnym, voľnočasovým aktivitám a participatívnym projektom, ktorými mladým pomáhame rásť. Sme najstarším nízkoprahovým programom na Slovensku.

Web stránka: http://kaspian.sk/sk/
Facebook: https://www.facebook.com/kaspian.sk/?ref=aymt_homepage_panel

Údaje potrebné na poukázanie 2%:

IČO: 42129681
Obchodné meno: KASPIAN
Sídlo: 85103 Bratislava 5, Furdekova 6/a
Právna forma: Občianske združenie

Získaná suma v roku:

Rok

2013

2012

2011

2010

2009
Suma: 7 014,34 €
povinnosť zverejnenia
v obchodnom vestníku
do 31.5.2015
4 279,25 €
povinnosť zverejnenia
v obchodnom vestníku
do 31.5.2014
3 721,19 € 1 545,91 € 325,55 €