Zoznam prijímateľov 2%

Klub sclerosis multiplex v Prešove

Logo Klub SM POSclerosis multiplex /SM/ alebo roztrúsená skleróza nemá nič spoločné so zabúdaním. Je to choroba, pri ktorej dochádza k poškodeniu obalu nervu a následnému slabnutiu orgánov.

  • SM postihuje najmä mladých ľudí v najproduktívnejšom čase ich života – v priemere od 18 – 36 rokov.
  • SM je choroba nevyliečiteľná ale je LIEČITEĽNÁ: príznaky sa dajú ovplyvniť. Dá sa s ňou žiť do pomerne vysokého veku, pomerne aktívne a aj bez invalidného vozíka, len sa treba naučiť – ako.
  • Klub Sclerosis multiplex v Prešove je registrovaným poskytovateľom základných sociálnych služieb, pre svojich členov z celého Prešovského regiónu organizuje rehabilitačné pobyty, cvičenia na Fakulte fyzioterapie PU, besedy s odborníkmi z rôznych oblastí, kultúrno – osvetové akcie, poskytuje sociálne poradenstvo a informácie o liečbe a živote s SM doma aj v zahraničí.
  • Klub v spolupráci s ÚPSVaR zamestnáva 4 ZŤP osoby v Chránenej dielni, ktoré organizujú činnosť klubu za výdatnej pomoci dobrovoľníkov a všemožne sa usiluje o výstavbu Národného centra sclerosis multiplex pre všetkých pacientov s SM v SR.
  • Medzi najvýznamnejšie akcie klubu patrí: Medzinárodné stretnutie mládeže s SM v Prešove, medzinárodný projekt Turizmus pre pacientov.
  • Klub SM v Prešove je členom Partnerstva sociálnej inklúzie subregiónu Šariš a usiluje sa o výstavbu Národného centra Sclerosis multiplex, – špecializovaného zariadenia.

Web stránka: www.ncsm.sk, klubsmvpo.szm.sk
Facebook: Klub Sclerosis multiplex Prešov

Údaje potrebné na poukázanie 2%:

IČO: 37796861
Obchodné meno: Klub sclerosis multiplex v Prešove
Sídlo: 08001 Prešov, Švábska 53
Právna forma: Občianske združenie

Získaná suma v roku:

Rok

2013

2012

2011

2010

2009
Suma: 659,43 € 82,13 € 142,57 € 845,70 € 2 015,05 €