Zoznam prijímateľov 2%

Komunitný montessori klub Slnečnica

Slnecnica_logoZákladnými cieľmi združenia  sú:
a) Podpora a realizácia výchovno – vzdelávacích a komunitných aktivít zameraných na deti, mládež a dospelých s dôrazom na uplatňovanie pedagogického prístupu inšpirovaného Mariou Montessori.
b) Podpora a realizácia výchovno – vzdelávacích a komunitných aktivít zameraných na deti, mládež a dospelých s dôrazom na slobodný emocionálny, duchovný, kognitívny a telesný  rozvoj, zdravý životný štýl.

 

Za týmto účelom sa združenie venuje:
a) Systematickej výchovno – vzdelávacej práci s deťmi, mládežou, dospelými a dôchodcami
b) Prevádzke detského denného montessori klubu
c) Organizovaniu besied, workshopov, školení, seminárov, prednášok a výstav
d) Organizovaniu táborov a víkendových pobytov
e) Organizovaniu tvorivých dielní a vzdelávacích kurzov
f) Poskytovaniu starostlivosti o deti a animátorské aktivity
g) Organizovaniu aktivít s medzinárodnou spoluprácou
h) Poriadaniu výletov, exkurzií
i) Informačnej činnosti a osvete
J) Vydávaniu publikácií a tematických materiálov
k) Praktickej ochrane prírody a krajiny
l) Rozvoju dobrovoľníctva a dobrovoľníckej služby
m) Spolupráci s inými subjektmi s podobnými záujmami

web stránka: www.slnecnica.eu
Facebook: https://www.facebook.com/Komunitn%C3%BD-montessori-klub-Slne%C4%8Dnica-107194604019434

Údaje potrebné na poukázanie 2%:

IČO: 51730006
Obchodné meno: Komunitný montessori klub Slnečnica
Sídlo: Gábora Steinera 1921/67, 91702, Trnava
Právna forma: Občianske združenie

Získaná suma v roku:

Rok

2013

2012

2011

2010

2009
Suma: