Zoznam prijímateľov 2%

Liberta, n.o.

C-libertaLiberta, n.o. prevádzkuje centrum pre rodiny so zdravotne postihnutými deťmi a mládež, ktoré okrem organizovania spoločensko – kultúrnych podujatí ponúka:

  • Intenzívnu terapiu zameranú na neurorehabilitáciu
  • Denný výchovno – vzdelávací pobyt
  • Individuálnu špeciálnu pedagogiku
  • Individuálny prístup podľa potrieb klienta
  • Pomoc pri nácviku sebaobslužných činností
  • Pomoc pri sociálnom začleňovaní
  • Prednášky a kurzy pre rodičov detí s postihnutím

Našim cieľom sú pokroky detí a spokojnosť rodičov

Webstránka: http://www.centrumliberta.sk/

FB stránka: https://www.facebook.com/pages/Centrum-Liberta/404535876285591

Údaje potrebné na poukázanie 2%:

Obchodné meno (Názov): Liberta, n.o.
Právna forma: Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
IČO/SID: 45734666
Sídlo: 04001 Košice - Sever, Cimborkova 1

Získaná suma v roku:

Rok

2013

2012

2011

2010

2009
Suma: 870,50 € 6 528,50 €
povinnosť zverejnenia
v obchodnom vestníku
do 31.5.2014