Zoznam prijímateľov 2%

Liga proti rakovine SR

Liga proti rakovine je charitatívna organizácia so zameraním na pomoc onkologickým pacientom a ich rodinám bez ohľadu na vek a druh onkologickej diagnózy.

Realizuje a financuje projekty v oblasti psychosociálnej pomoci, výchovy, informovanosti a prevencie, podporuje výskum. Psychosociálna starostlivosť o pacientov a ich rodiny je najrozsiahlejšou oblasťou podpory, do ktorej patria: bezplatné služby v  Centrách pomoci LPR v BA, KE a MT, relaxačné a rekondičné pobyty pre pacientov, psychologická podpora pacientov v nemocniciach realizovaná v 15 mestách SR, ubytovacie zariadenia pre rodičov detských onkologických pacientov v BA a KE; tábory pre detských pacientov a detský mobilný hospic a preprava detských pacientov na východe Slovenska –  projekty, kt. LPR dlhodobo finančne podporuje. V oblasti výchovy a prevencie realizuje edukačné a preventívne kampane, edukáciu mládeže vo forme Onkologickej výchovy na školách i prednášok v Centrách pomoci, distribuujeme informačné brožúrky a letáky do zdravotníckych zariadení i jednotlivým záujemcom. Podpora v oblasti klinických a výskumných projektov predstavuje finančné dary nemocniciam, zdravotníckym zariadeniam a výskumným pracoviskám za účelom zlepšenia kvality života onkologických pacientov a na podporu translačného výskumu v SR.

Web stránka: http://www.lpr.sk

Údaje potrebné na poukázanie 2%:

IČO: 00641219
Obchodné meno: Liga proti rakovine SR
Sídlo: 82102 Bratislava, Brestová 6
Právna forma: Občianske združenie

Získaná suma v roku:

Rok

2013

2012

2011

2010

2009
Suma: 463 886,33 €
povinnosť zverejnenia
v obchodnom vestníku
do 31.5.2015
512 071,36 €
povinnosť zverejnenia
v obchodnom vestníku
do 31.5.2014
563 944,85 € 703 418,60 € 1 004 963,43 €