Zoznam prijímateľov 2%

Mačky Zvolen

logo MZSme občianske združenie Mačky Zvolen – dobrovoľníci, ktorí svoj voľný čas a financie venujú pomoci mačkám, hlavne pouličným vo Zvolene, Banskej Bystrici a okolí. OZ realizuje svoje aktivity prevažne v teréne (odchyty mačiek) a v priestoroch dobrovoľníkov poskytujúcich dočasnú opateru v súlade s aktuálnou dohodou o spolupráci a pomoci. Mačky Zvolen, o. z. sa vo svojej práci venujú aj kastračnému programu a pomoci pouličným mačkám pri liečbe ich chorôb a zranení. Zvieratám zabezpečujeme veterinárnu starostlivosť (odčervenie, očkovanie, testovanie, kastráciu), inzerciu – hľadanie nového domova. Od svojho vzniku dňa 9.4.2014 sme poskytli pomoc viac ako 700 pouličným mačkám.

web stránka: http://mackyzvolen.sk/
Facebook: https://www.facebook.com/mackyzvolen/

Údaje potrebné na poukázanie 2%:

Obchodné meno (Názov): Mačky Zvolen
Právna forma: občianske združenie
IČO/SID: 42316227
Sídlo: 96201 Zvolenská Slatina, SNP 162/128

Získaná suma v roku:

Rok

2013

2012

2011

2010

2009
Suma: