Zoznam prijímateľov 2%

MAMILA

 MAMILA je občianske združenie, ktoré poskytuje pomoc, poradenstvo a podporu počas celej doby trvania dojčenia. Veľmi dobre rozumieme frustrácii matiek, ktoré sa rozhodnú dojčiť a zistia, že iba rozhodnutie nestačí. Potrebujú, aby im niekto skutočne pomohol.

Pomáhame mamičkám, aby svoje deti dojčili. Poskytujeme poradenstvo pri dojčení na rozličných miestach Slovenska. Vytvárame sieť vyškolených poradkýň pri dojčení.

Zakladáme podporné skupiny dojčiacich matiek s cieľom vzájomne sa podporovať v procese dojčenia.

Prostredníctvom našich stránok www.mamila.sk prinášame mamičkám množstvo článkov o všetkých témach, ktoré súvisia s dojčením a tiež mimoriadne úspešný projekt Poradne dojčenia, v ktorom matka do pár hodín po zadaní otázky dostane kvalifikovanú odpoveď.

Aby deti mohli byť dojčené, potrebujú matky pomoc a podporu.

Ak venujete o. z. MAMILA svoje 2%:

• pomôžete zlepšiť podporu dojčenia v pôrodniciach
• pomôžete vyškoliť nové poradkyne, ktoré budú pomáhať mamičkám v teréne
• umožníte pozvať zahraničných odborníkov, ktorí pomôžu rozvoju nemocníc priateľských k deťom (BHFI)
• umožníte znovuvydanie úspešnej knižky Praktický návod na dojčenie, ktorá pomáha matkám dojčiť
• umožníte pripraviť a vydať novú knižku s názvom Praktický návod na riešenie otázok s dojčením
• pomôžete zriadiť Hotline linku pomoci mamičkám s dojčením
• umožníte fungovanie poradne dojčenia na www.mamila.sk
• pomôžete rozvíjať webovú stránku na pomoc dojčiacim matkám a ich deťom

ĎAKUJEME.

Web stránka: www.mamila.sk 

Facebook: https://www.facebook.com/pages/Mamila-str%C3%A1nka-o-doj%C4%8Den%C3%AD/123305271075644

Údaje potrebné na poukázanie 2%:

IČO: 36064513
Obchodné meno: MAMILA
Sídlo: 91708 Trnava, Čajkovského 6333/48
Právna forma: Občianske združenie

Získaná suma v roku:

Rok

2013

2012

2011

2010

2009
Suma: 2 177,07 € 3 090,02 € 2 316,73 € 835,65 € 532,61 €