Zoznam prijímateľov 2%

McROY občianske združenie

mcroy_foundationMcROY občianske združenie je predovšetkým cielené na podporu a rozvoj vzdelávania formou vzdelávacích projektov, a to najmä na organizáciu vzdelávacích podujatí, projektov či aktivít pre mladých a talentovaných ľudí.

Dôraz je kladený rovnako na poskytovanie vecnej pomoci a finančných príspevkov subjektom poskytujúcim celoživotné vzdelávanie, najmä na odborné aktivity, podporu a rozvíjanie progresívnych foriem krátkodobého vzdelávania, ale tiež iniciovanie a podporu verejnej diskusie. Tá má dlhodobo prispievať k neustálemu zlepšovaniu situácie pri vzdelávaní na Slovensku, a tým aj k zlepšeniu celkovej situácie na slovenskom trhu práce.

Aby McROY o.z. mohlo naďalej prinášať podporné a rozvojové projekty, ale tiež realizovať ďalšie nápady, môžete pomôcť venovaním 2% zo svojich daní z príjmu. Financie, ktoré združeniu poskytnete, budú použité na náklady spojené s realizáciou projektov či poskytovanie finančných príspevkov na vzdelávanie.

Údaje potrebné na poukázanie 2%:

IČO: 42170419
Obchodné meno: McROY občianske združenie
Sídlo: 81109 Bratislava - Staré Mesto, Pribinova 4
Právna forma: občianske združenie

Získaná suma v roku:

Rok

2013

2012

2011

2010

2009
Suma: