Zoznam prijímateľov 2%

MONTESSORI, o.z.

montessoriSme zriaďovateľom materskej školy Montessori vo Zvolene a v Banskej Bystrici, kde podporujeme predškolské vzdelávanie detí z chudobného a málopodnetného prostredia.

Na tento účel sme vytvorili štipendijný program Montessorius – Anjel pre všetky deti.

Sme názoru, že každé dieťa si zaslúži rovnaké príležitosti, pozornosť a prístup.

Naše aktivity sú zamerané na oblasť vzdelávania – v podmienkach slovenského školského systému aplikujeme a šírime poznatky z pedagogiky Márie Montessori s cieľom poskytnúť každému dieťaťu šancu na úspech.

Snažíme sa vytvoriť podmienky na zmenu tradičných konzervatívnych metód vzdelávania na také metódy a formy, ktoré nezaťažujú deti zbytočnými informáciami, memorovaním, ale im naopak umožnia rozvinúť schopnosť realizovať sa v oblastiach, o ktoré majú prirodzený záujem.

Web stránka:
www.montessorioz.com
www.smsmontessori.sk

Facebook:
https://www.facebook.com/sms.montessori.zv
https://www.facebook.com/sms.montessori.bb

 

Údaje potrebné na poukázanie 2%:

IČO: 42189411
Obchodné meno: MONTESSORI, o.z.
Sídlo: 96001 Zvolen , Ivana Krasku 7
Právna forma: Občianske združenie

Získaná suma v roku:

Rok

2013

2012

2011

2010

2009
Suma: 798,71 € 2 350,80 €