Zoznam prijímateľov 2%

Nadácia ASPEKT

Nadácia ASPEKT bola založená za účelom všestranne prospešnej pomoci v oblastiach stanovených „Nadačnou listinou“ pre potreby občanov regiónu Nitry a Slovenska.

 

Nadácia ASPEKT od roku 1995 podporuje:

– vzdelávanie a kultúru
– hospicovú starostlivosť pre nevyliečiteľne chorých a onkologických pacientov
– humanitnú a charitatívnu činnosť
– ochranu životného prostredia

Ten, kto daruje s radosťou dáva najviac. (Matka Tereza)

web: www.aspektnd.sk

Údaje potrebné na poukázanie 2%:

IČO: 31870953
Obchodné meno: Nadácia ASPEKT
Sídlo: 94901 Nitra, Akademická 4
Právna forma: Nadácia

Získaná suma v roku:

Rok

2013

2012

2011

2010

2009
Suma: 6 001,90 €
povinnosť zverejnenia
v obchodnom vestníku
do 31.5.2015
7 067,10 €
povinnosť zverejnenia
v obchodnom vestníku
do 31.5.2014
7 301,71 € 6 270,38 € 5 261,04 €