Zoznam prijímateľov 2%

Nadácia detské kardiocentrum

Nadácia Detského kardiocentra podporuje deti s vrodeným ochorením srdca, liečené v Detskom kardiocentre (DKC), jedinej špecializovanej nemocnici pre deti s kardiologickým ochorením v rámci Slovenska.

Podpora je smerovaná na zvyšovanie úrovne prístrojového a technického vybavenia DKC a zlepšovanie nemocničných podmienok malých pacientov.

Web: www.nadaciadkc.sk

Údaje potrebné na poukázanie 2%:

IČO: 30813026
Obchodné meno: Nadácia detské kardiocentrum
Sídlo: 83348 Bratislava, Pod Krásnou hôrkou 1
Právna forma: Nadácia

Získaná suma v roku:

Rok

2013

2012

2011

2010

2009
Suma: 101 242,48 €
povinnosť zverejnenia
v obchodnom vestníku
do 31.5.2015
101 205,64 €
povinnosť zverejnenia
v obchodnom vestníku
do 31.5.2014
100 747,49 € 163 906,06 € 167 215,79 €