Zoznam prijímateľov 2%

Nadácia EKOPOLIS

ekopolisNadácia Ekopolis podporuje udržateľný rozvoj a aktívnych občanov po celom Slovensku.
Hlavným nástrojom sú grantové programy, ktoré poskytujú rovnoprávnu šancu ľuďom z celého Slovenska podieľať sa na riešení naliehavých otázok v ochrane životného prostredia, pri vytváraní a skrášľovaní verejných priestranstiev, turistických chodníkov a cyklotrás. Od svojho vzniku v roku 1991 nadácia podporila 3 027 projektov v celkovej sume 19,2 mil. €. Nadácia je členom Environmental Partnership Association, spoločne s nadáciami v Bulharsku, Česku, Maďarsku, Poľsku a Rumunsku, ďalej členom European Greenways Association, ktorá sa venuje vytváraniu, podpore a propagácii trás pre nemotorovú dopravu v Európe.

Web stránka: www.ekopolis.sk
Facebook: www.facebook.com/nadacia.ekopolis

Údaje potrebné na poukázanie 2%:

IČO: 00631736
Obchodné meno: Nadácia EKOPOLIS
Sídlo: 97401 Banská Bystrica, Komenského 21
Právna forma: Nadácia

Získaná suma v roku:

Rok

2013

2012

2011

2010

2009
Suma: 32 843,85 €
povinnosť zverejnenia
v obchodnom vestníku
do 31.5.2015
29 008,45 €
povinnosť zverejnenia
v obchodnom vestníku
do 31.5.2014
102 236,79 € 143 706,64 € 6 487,33 €