Zoznam prijímateľov 2%

Nadácia NÁRODOHOSPODÁR

narodohospodarNadácia NÁRODOHOSPODÁR bola založená v roku 1991 pri Národohospodárskej fakulte EU v Bratislave. Cieľom činnosti nadácie je podpora rozvoja vysokoškolského ekonomického vzdelávania študentov, pedagogickej činnosti a výskumu učiteľov a vedecko-výskumných pracovníkov fakulty, vytváranie podmienok na štúdium ekonómie čo najširšiemu okruhu záujemcov podľa potrieb spoločenskej praxe a zlepšovanie podmienok štúdia študentov na Národohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave.

Uvedený cieľ napĺňa nadácia najmä nasledovnými aktivitami:

  • Podporou ekonomického vzdelávania a výskumu študentov, učiteľov a vedecko-výskumných pracovníkov a zlepšovaním podmienok na štúdium a výskum,
  • Podporou organizovania podujatí na prezentáciu, propagáciu a reprezentáciu fakulty,
  • Podporou účasti a organizovaním vedeckých konferencií a seminárov v SR a v zahraničí,
  • Podporou publikovania vysokoškolských učebníc, monografií, vedeckých a odborných článkov,
  • Finančnou podporou sociálne odkázaných študentov pri mimoriadnych udalostiach,
  • Oceňovaním najlepších študentských diplomových prác.

web stránka: http://nhf.euba.sk/fakulta/nadacia-narodohospodar/profil-nadacie

Facebook: Národohospodárska fakulta EU v Bratislave

Údaje potrebné na poukázanie 2%:

IČO: 17319579
Obchodné meno: Nadácia NÁRODOHOSPODÁR
Sídlo: 85219 Bratislava, Dolnozemská cesta číslo 1
Právna forma: Nadácia

Získaná suma v roku:

Rok

2013

2012

2011

2010

2009
Suma: 4 575,47 €
povinnosť zverejnenia
v obchodnom vestníku
do 31.5.2015
3 562,35 €
povinnosť zverejnenia
v obchodnom vestníku
do 31.5.2014
5 750,24 € 9 784,24 € 10 132,99 €