Zoznam prijímateľov 2%

Nadácia Novohradská

Cieľom nadácie je podporovať materiálne zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu na Gymnáziu Jura Hronca a starostlivosť o ďalší odborný rast učiteľov, podpora všestranného rozvoja vzdelávacích, kultúrnych a športových aktivít jeho žiakov, s prihliadnutím na rozvoj talentov a podporu sociálne slabších žiakov.

Podporujeme Gymnázium Jura Hronca a ZŠ Košickú. Ďakujeme všetkým absolventom, rodičom a priateľom, ktorí darovali doteraz 2 % zo svojich daní našej nadácii. Osobitne by sme sa chceli poďakovať všetkým právnickým subjektom, ktorí takto podporujú nadáciu. Vaše 2 % určite potešia všetkých žiakov a študentov oboch škôl.

www.gjh.sk/nadacia

Údaje potrebné na poukázanie 2%:

IČO: 30812941
Obchodné meno: Nadácia Novohradská
Sídlo: 82109 Bratislava, Novohradská 3
Právna forma: Nadácia

Získaná suma v roku:

Rok

2013

2012

2011

2010

2009
Suma: 47 295,17 €
povinnosť zverejnenia
v obchodnom vestníku
do 31.5.2015
54 010,97 €
povinnosť zverejnenia
v obchodnom vestníku
do 31.5.2014
36 103,13 € 66 655,25 € 56 506,34 €