Zoznam prijímateľov 2%

Nadácia Polis

Nadácia POLIS každoročne organizuje obľúbené verejné pódiové diskusie s medzinárodne uznávanými osobnosťami a témami z rôznych oblastí spoločenského života. Stretnutia majú prispieť k prehĺbeniu úcty k ľuďom a životu, ku kultivovaniu zmysluplného otvoreného dialógu, k zušľachťovaniu občianskej spoločnosti. Sme priestorom pre medzigeneračný dialóg, kritické myslenie, vzdelávanie, osobnostný rast.

V období 2009 – 2012 sme priniesli 100 verejných diskusíí. Z večerov ponúkame priamy prenos, v partnerstve s časopisom .týždeň zverejňujeme videozáznamy ( O syndróme vyhorenia, Právo ako umenie dobra a spravodlivosti, Človek v konfliktných situáciách, Ako žiť s rakovinou, O pomoci pokore a pýche, Ako sa vládlo krajine pod Tatrami, Jáchymov, Na korupciu existuje liek, dá sa proti nej bojovať, Investigatívna žurnalistika v prostredí bezmocnosti a občianskej nezrelosti a ďalšie,). Vstup na naše podujatia je voľný.

Nadácia POLIS sa uchádza o Vašu pomoc formou poukázania 2%. Svojou podporou nám môžete pomôcť rozvíjať kritické myslenie a kultivovať občiansku spoločnosť. ĎAKUJEME.

Fotografie, videocitáty, záznamy, informácie: www.facebook.com/nadaciapolis

Údaje potrebné na poukázanie 2%:

IČO: 42066212
Obchodné meno: Nadácia Polis
Sídlo: - nie je v Zozname prijímateľov na rok 2016-
Právna forma: - nie je v Zozname prijímateľov na rok 2016-

Získaná suma v roku:

Rok

2013

2012

2011

2010

2009
Suma: 13 762,02 €
povinnosť zverejnenia
v obchodnom vestníku
do 31.5.2015
19 617,29 €
povinnosť zverejnenia
v obchodnom vestníku
do 31.5.2014
21 776,02 € 29 637,30 €