Zoznam prijímateľov 2%

Nadácia Pontis

MozaikaSnažíme sa zo Slovenska vytvoriť miesto pre slobodných a zodpovedných ľudí, ktorí zlepšujú svoj život a život okolo seba. Sústreďujeme pozornosť darcov, organizácií, verejnej správy a expertov na problémy a potreby krajiny, ktoré považujeme za kľúčové. V dialógu s firemnými a individuálnymi donormi i s neziskovkami následne vytvárame konkrétne programy na ich riešenie.

Strategicky sa venujeme nasledujúcim témam:

  • prekonávanie chudoby a kritických sociálnych problémov: riešenie bezdomovectva, podpora nízkorozpočtového bývania, integrácia ľudí na okraji spoločnosti;
  • podpora zamestnateľnosti a vzdelávania: podpora zmien vo vzdelávacom systéme, zlepšo­vanie kvality absolventov, príprava mladých ľudí na život a prax cez tvrdé zručnosti, rozvoj podnikavosti, startupov a hubov, ale i globálne vzdelávanie a podpora aktívneho občian­stva cez mäkké zručnosti, pričom nezabúdame na regióny, kde je potreba zamestnateľnosti najvyššia;
  • odstraňovanie korupcie a netransparentnosti: rozširovanie aktivít Fondu pre transparent­né Slovensko, mobilizovanie firiem s cieľom odstraňovať predovšetkým veľkú korupciu, posilňovanie a sieťovanie watchdogov a think tankov a ich aktivít;
  • vytváranie prívetivejšieho prostredia k ľuďom so znevýhodnením a podpora diverzity: pomoc nepočujúcim, nevidiacim, autistom, ľuďom s ďalšími zdravotnými diagnózami a deťom sociálne či zdravotne znevýhodneným.

Cez portál Dobrakrajina.sk spoločne podporujeme príbehy ľudí a projekty neziskoviek, ktoré sú vám najbližšie. Do podujatia Naše Mesto zapájame tisícky dobrovoľníkov, ktorí pomáhajú pri zachraňovaní zrúcanín, s odstraňovaním nelegálnych skládok, obnovovaní škôl a škôlok, ale aj čistení lesoparkov a riek na celom Slovensku. 

So Srdcom pre deti pomáhame deťom v nepriaznivej zdravotnej alebo sociálnej situácii. Z vyzbieraných peňazí platíme deťom rehabilitácie, kupujeme zdravotné pomôcky, skvalitňujeme deťom život alebo pomáhame vytvoriť prívetivejšie prostredie pre deti v nemocniciach.

V programe Hlavy pomáhajú spájame dobrovoľníkov z firiem, ktorí ponúkajú svoje skúsenosti a zručnosti ľuďom v neziskovkách. Advokáti zapojení do iniciatívy Advokáti pro bono už bezplatne pomohli desiatkam neziskových organizácií na Slovensku. Prestížnym ocenením Via Bona Slovakia inšpirujeme stovky firiem na Slovensku k zodpovednosti a firemnej filantropii. Manažérov vo firmách učíme zodpovednému biznisu aj vďaka Business Leaders Forum. Podporujeme moderné vzdelávanie učiteľov a žiakov v Keni a prinášame nové témy v oblasti rozvojovej spolupráce pre kvalitnú výučbu na slovenských univerzitách.


Viac na: www.nadaciapontis.sk alebo na Facebook Nadácie Pontis

Údaje potrebné na poukázanie 2%:

Obchodné meno (Názov): Nadácia Pontis
Právna forma: Nadácia
IČO/SID: 31784828
Sídlo: 82108 Bratislava, Zelinárska 2

Získaná suma v roku:

Rok

2013

2012

2011

2010

2009
Suma: 2 621 157,99 €
povinnosť zverejnenia
v obchodnom vestníku
do 31.5.2015
2 362 248,37 €
povinnosť zverejnenia
v obchodnom vestníku
do 31.5.2014
1 022 614,74 € 945 111,36 € 872 114,66 €