Zoznam prijímateľov 2%

Nadácia SALVE

Zameriavame sa na 3 prioritné oblasti:

1. Organizovanie vzdelávacích a rekvalifikačných programov v spolupráci s univerzitami, strednými školami a ďalšími vzdelávacími inštitúciami.
2. Ochrana a podpora zdravia.Vzdelávaním podporujeme najmä zdravý spôsob života a preventívne programy zamerané na zdravie.
3. Podpora športových aktivít detí, mládeže a zdravotne postihnutých občanov

web: www.nadaciasalve.sk

Údaje potrebné na poukázanie 2%:

IČO: 30850266
Obchodné meno: Nadácia SALVE
Sídlo: 82460 Bratislava, Plynárenská 7/A
Právna forma: Nadácia

Získaná suma v roku:

Rok

2013

2012

2011

2010

2009
Suma: 1 527,84 € 5 617,66 €
povinnosť zverejnenia
v obchodnom vestníku
do 31.5.2014