Zoznam prijímateľov 2%

Nadácia Výskum Rakoviny

NVR slovenske nazov nad-pod R_100V Jubilejnom roku (25. výročie založenia) bude naďalej hlavným cieľom Nadácie Výskum Rakoviny podpora a propagácia výskumu nádorových ochorení na všetkých úrovniach: základný, translačný a klinický s cieľom využitia výsledkov v medicínskej praxi.

Aktivity nadácie prispievajú k tomu,
– aby sa nádorové ochorenia stali opakovane liečiteľné a
– aby laická aj odborná verejnosť akceptovala onkologickú vedu a výskum ako neoddeliteľnú súčasť boja proti rakovine.

Aktivity nadácie pre naplnenie cieľov:
– Nadácia Výskum rakoviny vyhlásila každoročne 7. marec za Deň výskumu rakoviny s mottom: Dnešný výskum pre zajtrajšiu liečbu!, ktorý zahŕňa odborné a kultúrne podujatia
– organizuje popularizačné semináre Vedecké dielne – onkológia pre stredoškolských študentov
– organizuje pravidelne Súťaž mladých onkológov o najlepšiu prácu v oblasti onkologického výskumu v kategóriách študent strednej školy, študent vysokej školy, mladý výskumník do 35 rokov).
– vyhlasuje verejné zbierky na zakúpenie dôležitých výskumných a diagnostických prístrojov (od roku 2000 zakúpila prístroje v hodnote vyše milión €)
– organizuje športovo-dobročinnú kampaň Na kolesách proti rakovine (v roku 2018 už 16. ročník).

web: www.nvr.sk

Údaje potrebné na poukázanie 2%:

IČO: 31782582
Obchodné meno: Nadácia Výskum Rakoviny
Sídlo: 84104 Bratislava - Karlova Ves, Karloveská 3154/6C
Právna forma: Nadácia

Získaná suma v roku:

Rok

2013

2012

2011

2010

2009
Suma: 49 871,55 €
povinnosť zverejnenia
v obchodnom vestníku
do 31.5.2015
32 711,77 €
povinnosť zverejnenia
v obchodnom vestníku
do 31.5.2014
46 629,35 € 74 783,51 € 75 378,35 €