Zoznam prijímateľov 2%

Naša Pomoc Eme

logoNaša Pomoc Eme je občianske združenie zamerané na pomoc ťažko zdravotne postihnutej Emky Buda. Cieľom združenia je podpora, zdravý fyzický aj psychický rast Emky, jej maximálna integrácia do spoločnosti, kultúrno-spoločenská činnosť a športové aktivity. Taktiež zabezpečovať servis zdravotných pomôcok a podieľať sa na kúpe rehabilitačných zariadení , ktoré nie sú hradené poisťovňou.

Občianske združenie Naša Pomoc Eme založili Eminy rodičia, vzhľadom na to, že sami z vlastných zdrojov už nie sú schopní zabezpečiť dcére starostlivosť, ktorú si jej zdravotný stav nepretržite vyžaduje. Emka sa narodila v 24 týždni s hmotnosťou 480 gr. Ako rástla, pribúdali jej diagnózy DMO, rečová retardácia, triparesis, strabizmus, autizmus. Ema, aj napriek nepriaznivým prognózam množstva diagnóz, dokázala s obetavým úsilím matky a tímu špecialistov zmobilizovať svoje sily, postaviť sa na nohy a nebáť sa vykročiť medzi ľudí.

Web stránka: https://nasa-pomoc-eme.webnode.sk 

Údaje potrebné na poukázanie 2%:

IČO: 42393523
Obchodné meno: Naša Pomoc Eme
Sídlo: 97613 Podkonice, Podkonice 47
Právna forma: Občianske združenie

Získaná suma v roku:

Rok

2013

2012

2011

2010

2009
Suma: