Zoznam prijímateľov 2%

Návrat

Daruj mamuDARUJ MAMU! DARUJ TATA!

Na Slovensku je pre viac ako 4500 detí mama len slovo, pretože nežijú v rodine. Tieto deti vyrastajú spolu, ale samé, v detských domovoch, pretože ich vlastní rodičia sa o ne nevedeli, nemohli alebo nechceli postarať.

V Návrate všetku našu energiu venujeme tomu, aby deti vyrastali v rodine a mali dlhodobý vzťah založený na bezpečí, láske, prijatí a istote. Venujeme sa aktivitám, ktoré prinášajú opusteným a ohrozeným deťom skutočnú a dlhodobú zmenu života, nielen chvíľkové potešenie či zážitky.

Ako využívame 2% z dane?

2% z dane sú pre nás veľmi dôležité, pretože na rozdiel od štátnych zdrojov či grantových prostriedkov s nimi môžeme ihneď disponovať a pružne reagovať na potreby detí a rodín ponukou našich služieb. Napríklad nám umožňujú spolu s náhradnou rodinou začať pracovať na budovaní vzťahu s prijatým dieťaťom hneď po jeho osvojení, a tak od začiatku vytvárať zdravú vzťahovú väzbu.

Čo sa už podarilo aj vďaka 2%:

  • našli sme náhradnú rodinu už viac ako 1000 znevýhodneným deťom (vyšší vek, iné etnikum, hendikep, zdravotné problémy…)
  • venujeme sa systémovým zmenám, zaviedli sme do praxe profesionálne rodiny, kde dnes vyrastá 1400 detí
  • viac ako 750 náhradným rodinám poskytujeme dlhodobé odborné poradenstvo a špeciálne terapie
  • odborne pomáhame vyše 300 deťom z ohrozených rodín, aby nemuseli byť z rodiny odobraté

Viac na www.navrat.sk, na Facebook stránke Návratu či poradenskej Infolinke nielen o adopcii 0907 80 80 80.

Údaje potrebné na poukázanie 2%:

IČO: 31746209
Obchodné meno: Návrat
Sídlo: 83103 Bratislava, Pluhová 911/1
Právna forma: Občianske združenie

Získaná suma v roku:

Rok

2013

2012

2011

2010

2009
Suma: 93 065,17 €
povinnosť zverejnenia
v obchodnom vestníku
do 31.5.2015
69 550,47 €
povinnosť zverejnenia
v obchodnom vestníku
do 31.5.2014
66 323,06 € 74 600,98 € 91 802,57 €