Zoznam prijímateľov 2%

Návrat

Daruj mamuDARUJ MAMU! DARUJ TATA!
Na Slovensku je pre viac ako 4500 detí mama len slovo, pretože nežijú v rodine. Tieto deti vyrastajú spolu, ale samé, v detských domovoch, pretože ich vlastní rodičia sa o ne nevedeli, nemohli alebo nechceli postarať.

Návrat opusteným deťom nedáva hračky. Už viac ako 20 rokov im nachádza rodiny- mamy a otcov, ktoré sú pre deti pravým domovom a poskytuje poradenstvo náhradným rodinám.

Venuje sa aj pomoci ohrozeným rodinám, aby sa im podarilo prekonať nepriaznivé životné podmienky a ich deti nemuseli byť odňaté do detského domova. Jeho hlavným cieľom je, aby všetky deti mohli prežiť detstvo v rodinách schopných poskytnúť im bezpečie, starostlivosť a lásku.

Aj vďaka 2% Návrat:
* našiel náhradnú rodinu pre viac ako 1000 znevýhodnených detí
* poskytuje dlhodobé odborné poradenstvo a špeciálne terapie viac ako 750 náhradným rodinám
* odborne pomáha vyše 300 deťom z ohrozených rodín
* zaviedol do praxe profesionálne rodiny, kde dnes vyrastá 1400 detí

Viac na www.navrat.sk, na Facebook stránke Návratu či poradenskej Infolinke nielen o adopcii 0907 80 80 80.

Údaje potrebné na poukázanie 2%:

Obchodné meno (Názov): Návrat
Právna forma: Občianske združenie
IČO/SID: 31746209
Sídlo: 83103 Bratislava, Pluhová 911/1

Získaná suma v roku:

Rok

2013

2012

2011

2010

2009
Suma: 93 065,17 €
povinnosť zverejnenia
v obchodnom vestníku
do 31.5.2015
69 550,47 €
povinnosť zverejnenia
v obchodnom vestníku
do 31.5.2014
66 323,06 € 74 600,98 € 91 802,57 €