Zoznam prijímateľov 2%

neinvestičný fond „Nádej chodiť“

Nadej_choditÚčelom fondu je združovanie finančných prostriedkov určených na plnenie všeobecne prospešného účelu, ktorým je ochrana a podpora zdravia a vzdelávania predovšetkým zdravotne ťažko postihnutého Tomáša Záhna, ako aj iných detí a mládeže postihnutých detskou mozgovou obrnou a inak telesne postihnutých, najmä na zaobstaranie rehabilitačných a zdravotníckych pomôcok, na podporu liečebných postupov a operácií na území SR i v zahraničí.

Web stránka: www.nadejchodit.sk
Facebook: neinvestičný fond Nádej chodiť

Údaje potrebné na poukázanie 2%:

IČO: 35579552
Obchodné meno: neinvestičný fond „Nádej chodiť“
Sídlo: 04801 Rožňava, Šafárikova 33
Právna forma: Neinvestičný fond

Získaná suma v roku:

Rok

2013

2012

2011

2010

2009
Suma: 3 842,12 €
povinnosť zverejnenia
v obchodnom vestníku
do 31.5.2015
8 487,82 €
povinnosť zverejnenia
v obchodnom vestníku
do 31.5.2014
3 077,75 €