Zoznam prijímateľov 2%

Nestačí len prežiť o.z. pri Detskom centre

NestaciObčianske združenie „Nestačí len prežiť“, o. z. pri Detskom centre vzniklo v roku 2012 ako  združenie zdravotníckych a odborných pracovníkov pracujúcich v Detskom centre pri DFN Košice, rodičov detí ktoré navštevujú Detské centrum a všetkých, ktorým záleží na  zvyšovaní úrovne  starostlivosti o deti s poruchami vývinu.

Našim cieľom je napomáhať skvalitňovaniu komplexnej starostlivosti o deti s poruchami vývinu, chrániť záujmy a potreby detí so špeciálnymi výchovno vzdelávacími potrebami a detí so zdravotným znevýhodnením.

Vaše 2% pomôžu deťom, ktoré mali možno ťažší štart do života, ale majú o to väčšiu chuť žiť kvalitným a plnohodnotným životom.

webová stránka: www.nestacilenprezit.sk

Údaje potrebné na poukázanie 2%:

IČO: 42319315
Obchodné meno: Nestačí len prežiť o.z. pri Detskom centre
Sídlo: 04011 Košice, Detská fakultná nemocnica, Trieda SNP 1
Právna forma: Občianske združenie

Získaná suma v roku:

Rok

2013

2012

2011

2010

2009
Suma: