Zoznam prijímateľov 2%

Nezisková organizácia Aptech Europe

Nezisková organizácia Aptech Europe je jedným z hlavných poskytovateľov vysokokvalitného vzdelávania v oblasti moderných informačných technológií na Slovensku.

Našim hlavným cieľom je podpora zamestnanosti mladých ľudí prostredníctvom kvalitného vzdelania v oblasti IT. Našou víziou je vypracovať fungujúci model, ktorého výsledkom bude aktívne prepojenie IT spoločností, študentov, vzdelávacích a finančných inštitúcií. Snažíme sa pripraviť pre IKT sektor vhodných pracovníkov, ktorí budú disponovať dostatočnou bázou technických, ale aj komunikačných zručností a budú schopní pracovať samostatne.

Univerzitné štúdium, ktoré poskytujeme, je prakticky orientované a vhodným spôsobom nahrádza softvérovými spoločnosťami požadovanú prax v IT obore. Vďaka flexibilnému študijnému plánu môžu študenti popri štúdiu aj pracovať.

Naše štúdium je akceptované ako súčasť vysokoškolského bakalárskeho štúdia viacerými zahraničnými univerzitami. V spolupráci s poprednými softvérovými spoločnosťami, podnikmi a IT združeniami realizujeme rôzne projekty, napr.:

  • So spoločnosťou Accenture sme uskutočnili 4-mesačný vzdelávací projektIT v kurze”, ktorého cieľom bolo vyškoliť 40 nezamestnaných absolventov vysokých škôl na pracovnú pozíciu Tester softvérových aplikácií. Výstupom sú úspešne zamestnaní absolventi kurzu, preto momentálne spúšťame ďalší ročník projektu.
  • S IT Asociáciou Slovenska sa podieľame na projekte, ktorý je zameraný na komplexné riešenie vzdelávania a prípravu IT špecialistov na všetkých úrovniach školstva: od základných škôl až po vysoké.
  • V spolupráci so spoločnosťou Microsoft sme spustili projekt Success Academy, ktorého cieľom je rozvoj pracovných, sociálnych a digitálnych zručností mladých ľudí, ich príprava na pracovný pohovor, či motivácia na rozbehnutie vlastného podnikania. Vzdelávanie prebieha hravou formou a študent získava špeciálne ocenenia, ktoré sú zaznačené v jeho profile. Ten neskôr slúži ako atraktívne CV.
  • Organizujeme certifikačné kampane, ktoré študentom stredných a vysokých škôl umožňujú overiť si ich stupeň technologických schopností. Po úspešnom absolvovaní skúšok študenti získavajú certifikát, ktorý je pozitívne prijímaný IT firmami.

Web stránka: www.aptech-europe.com ,

Facebook: https://www.facebook.com/Aptech.Europe

Údaje potrebné na poukázanie 2%:

Obchodné meno (Názov): Nezisková organizácia Aptech Europe
Právna forma: Nezisková organizácia
IČO/SID: 45736502
Sídlo: 85104 Bratislava, Panónska cesta 17

Získaná suma v roku:

Rok

2013

2012

2011

2010

2009
Suma: 1 304,43 €