Zoznam prijímateľov 2%

O rodine, n.o.

oRodineO rodine, n.o. chce poskytovať informácie na efektívne riešenie situácií v rodine.

Chceme vytvoriť, resp. napraviť správny obraz rodiny pre ďalšie generácie a obnoviť skutočné hodnoty, ktoré rodina predstavuje.

Životným partnerom chceme pomôcť v schopnosti trvale vytvárať a zlepšovať svoj vzťah. Rodičom chceme poskytnúť funkčné nástroje na výchovu detí a zároveň pripraviť mladých ľudí na úspešný život.

Web stránka: www.orodine.sk
Facebook: oRodine.sk

Údaje potrebné na poukázanie 2%:

IČO: 45735131
Obchodné meno: O rodine, n.o.
Sídlo: 90031 Stupava, Lesná 48
Právna forma: Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby

Získaná suma v roku:

Rok

2013

2012

2011

2010

2009
Suma: 811,00 € 920,51 €