Zoznam prijímateľov 2%

OBČIANSKE ZDRUŽENIE BRATISLAVSKÉ ROŽKY – POZSONYI KIFLI POLGÁRI TÁRSULÁS

Pozsonyikifli_logoCieľom združenia Bratislavské rožky – Pozsonyi Kifli – Pressburger Kipferl je ochrana historických a kultúrnych hodnôt Bratislavy, odovzdávanie cenných a zaujímavých informácií i vedomostí ďalším generáciám.

Občianske združenie je prevádzkovateľom trojjazyčného maďarsko-slovensko-nemeckého internetového portálu, vytvorilo a doplňuje internetovú databázu historických pohľadníc i fotografií Bratislavy, pravidelne organizuje tematické vlastivedné prednášky a vychádzky po meste.

Združenie je aktívne aj v oblasti záchrany a zachovania spoločného dedičstva Bratislavčanov, napríklad digitalizáciou dôležitých dokumentov, vytváraním databáz, prípravou virtuálnych výstav, interaktívnej mapy a pod.

Vydáva knižnú edíciu Bratislavské rozprávky, ktorá čitateľom sprostredkúva osudy slávnych osobností, ktoré boli nejakým spôsobom späté s mestom. V tejto edícii už vyšli knihy o živote Johanna Wolfganga Kempelena, Bélu Bartóka a Ödöna Lechnera, ktorý ako svoje posledné dielo naprojektoval Bratislavčanmi obľúbený Modrý kostolík.

Podporte záchranu vzácnych dokumentov, rodinných fotoalbumov, kníh, fotografií a pohľadníc; záchranu atmosféry trojjazyčného mesta Pozsony/Pressburg/Bratislava !

Podporte Občianske združenie Bratislavské rožky 2% z Vašich daní, aby mohlo pokračovať vo svojej činnosti, prípadne ju rozšíriť. Ďakujeme !

Web stránka: www.pozsonyikifli.sk, www.bratislavskerozky.sk, www.pressburgerkipferl.sk,

Facebook: https://www.facebook.com/bratislavskerozky.pozsonyikifli

Údaje potrebné na poukázanie 2%:

IČO: 42183499
Obchodné meno: OBČIANSKE ZDRUŽENIE BRATISLAVSKÉ ROŽKY – POZSONYI KIFLI POLGÁRI TÁRSULÁS
Sídlo: 83106 Bratislava - Rača, Na pasekách 10
Právna forma: Občianske združenie

Získaná suma v roku:

Rok

2013

2012

2011

2010

2009
Suma: 503,33 €