Zoznam prijímateľov 2%

Občianske združenie DOMINO-Prievidza

Občianske združenie DOMINO Prievidza je dobrovoľným združením občanov, ktorí vykonávajú záujmovú činnosť v oblasti liečebnej, rehabilitačnej, relaxačnej a pedagogicko-psychologickej pomoci telesne a mentálne postihnutým občanom.

Činnosť združenia je zameraná na využívanie voľného času postihnutých občanov a členov združenia.

Tiež na organizovanie športových, rekreačných a kultúrnych podujatí.

web: www.ozdomino.sk

Údaje potrebné na poukázanie 2%:

IČO: 37913310
Obchodné meno: Občianske združenie DOMINO-Prievidza
Sídlo: 97101 Prievidza, Veterná 11
Právna forma: Občianske združenie

Získaná suma v roku:

Rok

2013

2012

2011

2010

2009
Suma: 8 913,54 €
povinnosť zverejnenia
v obchodnom vestníku
do 31.5.2015
10 669,50 €
povinnosť zverejnenia
v obchodnom vestníku
do 31.5.2014
10 053,21 € 13 071,01 € 19 243,15 €