Zoznam prijímateľov 2%

Občianske združenie EUROARCH

EUROARCHZdruženie EUROARCH je nezávislou dobrovoľnou organizáciou, ktorá združuje občanov s cieľom podporovať slovenskú a európsku architektúru, informovať a vzdelávať odbornú, širšiu verejnosť a mládež o:

- nových trendoch v architektúre a v stavebníctve,
- nových technológiách v architektúre a v stavebníctve,
- európskych trendoch v šetrení energiami a v udržateľnosti v architektúre a vo výstavbe,
- tvorbe prostredia a jeho zveľaďovaní a i.

 

K naplneniu svojho poslania spolupracuje združenie s ďalšími orgánmi a organizáciami za účelom:
- vytvárania koncepcie podpory slovenskej a európskej architektúry,
- vytvárania ekonomických predpokladov pre činnosť združenia,
- ochrany práv a oprávnených záujmov svojich členov a priaznivcov súvisiacich s činnosťou združenia,
- zachovanie kultúrnych hodnôt, podpora vzdelávania.

Web stránka: www.ozeuroarch.sk

Údaje potrebné na poukázanie 2%:

Obchodné meno (Názov): Občianske združenie EUROARCH
Právna forma: Občianske združenie
IČO/SID: 42268711
Sídlo: 83103 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Nová 3

Získaná suma v roku:

Rok

2013

2012

2011

2010

2009
Suma: