Zoznam prijímateľov 2%

Občianske združenie FSV UCM

logo – final_OZObčianske združenie FSV UCM je organizáciou, ktorá pomáha študentom a absolventom Fakulty sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave rozvíjať vedomosti, schopnosti a talent. Pomáha a vytvára podmienky mladým ľuďom stať sa úspešnými.

Na čo šli 2 % z dane v roku 2015:

  • zakúpenie odborných knižných publikácií do fakultnej knižnice v počte 262 exemplárov
  • tlač odborných knižných publikácií, vysokoškolských učebníc a učebných textov
  • zorganizovanie spoločenských, športových a prezentačných odborných podujatí

web stránka: http://www.fsvucm.sk
facebook: https://www.facebook.com/events/578377542310588/

Údaje potrebné na poukázanie 2%:

IČO: 42296765
Obchodné meno: Občianske združenie FSV UCM
Sídlo: 91701 Trnava, Bučianska 4/A
Právna forma: Občianske združenie

Získaná suma v roku:

Rok

2013

2012

2011

2010

2009
Suma: