Zoznam prijímateľov 2%

Občianske združenie M.A.J.

Občianske združenie M.A.J. bolo založené v máji v roku 2011.

Sme združenie ľudí so zdravotným postihnutím. Naším poslaním je mnohostranná podpora a pomoc najmä ľuďom s hendikepom. Našim cieľom je svojimi aktivitami pomôcť zlepšiť kvalitu života vo všetkých oblastiach všetkým, ktorým záleží na tom, aby ich život bol zmysluplnejší, bohatší, pestrejší. Prvoradá je pomoc pri zmierňovaní následkov hendikepu každého jednotlivca.

Našim klientom, členom a všetkým, ktorí prejavia záujem ponúkame:

• základne sociálne poradenstvo (povzbudenie pri riešení stavu dlhodobej nezamestnanosti, nácvik sociálnych zručností, pomoc pri vybavovaní sociálnych dávok a kompenzácii, poradenstvo pri riešení hmotnej a sociálnej núdze ŤZP, pomoc pri získaní osobného asistenta a pod. )
• pomáhame zlepšením životného prostredia – odstraňovanie architektonických bariér
• podporujeme pracovne uplatnenie telesne postihnutých
• integrácia medzi zdravú populáciu
• poskytujeme príležitosti na aktívne trávenie voľného času organizovaním rôznych kurzov, kultúrnych a športových podujatí, či rekondičných pobytov

Ďakujeme každému, kto sa rozhodne a prispeje nášmu združeniu 2% , dá tak priestor k realizácii našich cieľov.

web stránka: www.ozmaj.eu

Údaje potrebné na poukázanie 2%:

IČO: 42242347
Obchodné meno: Občianske združenie M.A.J.
Sídlo: 04001 Košice - Juh, Šoltésovej 9
Právna forma: Občianske združenie

Získaná suma v roku:

Rok

2013

2012

2011

2010

2009
Suma: 1 133,23 €