Zoznam prijímateľov 2%

Občianske združenie na podporu Národného registra darcov kostnej drene

Občianske združenie na podporu Národného registra darcov kostnej drene:

  • pomáha pri rozširovaní Národného registra darcov KD, ktorý vyhľadáva nepríbuzenských dobrovoľných darcov krvotvorných buniek pre pacientov s hematologickými ochoreniami v slovenskom ale i medzinárodnom registri (BMDW)
  • pomáha pokrývať náklady spojené s chodom Národného registra darcov KD.

Chod NRDKDN, údržba a update SW vybavenia, obnova prístrojového vybavenia HLA laboratória, ktoré je súčasťou NRDKD sú v prevažnej miere financované z alternatívnych zdrojov, pričom sa jedná o finančne veľmi náročné úkony. So zvyšujúcim sa počtom dobrovoľných darcov zaregistrovaných v našom registri sa zvyšuje aj šanca pre pacientov s onkohematologickými ochoreniami nájsť vhodného nepríbuzenského darcu. Transplantácia krvotvorných buniek od nepríbuzenského darcu je pre nich často jedinou možnosťou na vyliečenie, prípadne predĺženie, či skvalitnenie života.

Pre napĺňanie poslania nášho Občianskeho združenia je potrebná nielen profesionalita a presvedčenie našich pracovníkov, ale aj priazeň jednotlivcov, organizácii a firiem v našej krajine.

Pridajte sa k nám a venujte nám 2 %.

web: http://www.registerdarcovkostnejdrene.sk/

Údaje potrebné na poukázanie 2%:

IČO: 42133106
Obchodné meno: Občianske združenie na podporu Národného registra darcov kostnej drene
Sídlo: 85107 Bratislava - Petržalka, Antolská 11
Právna forma: Občianske združenie

Získaná suma v roku:

Rok

2013

2012

2011

2010

2009
Suma: 9 144,14 €
povinnosť zverejnenia
v obchodnom vestníku
do 31.5.2015
24 967,73 €
povinnosť zverejnenia
v obchodnom vestníku
do 31.5.2014
6 432,68 € 944,20 €