Zoznam prijímateľov 2%

Občianske združenie na podporu onkológie NitraOnko

NitraOnko je nezávislým dobrovoľným občianskym združením pôsobiacim na území SR podľa zákona č. 83/1990 Zb. Zameriava sa hlavne na podporu a propagáciu prevencie onkologických ochorení a podporu vzdelávania a výskumu v oblasti onkologickej liečby. Občianske združenie NitraOnko vzniklo na prelome rokov 2011 a 2012. V súčasnosti sa  orientujeme na vypracovávanie projektov na získanie finančných prostriedkov na svoje aktivity zamerané na prevenciu, vzdelávanie a zlepšenie života onkologických pacientov. Zameriavame sa na hľadanie možnosti sponzorstva, získavanie grantov na zabezpečenie onkologického prístrojového vybavenia.

V roku 2012 sme:

  • požiadali Etickú komisiu Fakultnej nemocnice Nitra o umožnenie zberu dát onkologických pacientov na vykonanie výskumu,
  • spracovali a predložili projekt na 6 aktivít (vzdelávanie, spracovanie informačnej brožúry, informačnú kampaň, propagáciu v médiách, poradenské služby pacientom),
  • spracovali a predložili žiadosť na Medzinárodný klub žien na podporu a zakúpenie polohovacieho prístroja “New Horizont Prone Breastbroard”, ktorý bude slúžiť na polohovanie pacientky pri ožarovaní prsníkov.

Web: http://www.nitraonko.sk/

Údaje potrebné na poukázanie 2%:

IČO: 42208858
Obchodné meno: Občianske združenie na podporu onkológie NitraOnko
Sídlo: 94901 Nitra, Na Hôrke 21
Právna forma: Občianske združenie

Získaná suma v roku:

Rok

2013

2012

2011

2010

2009
Suma: 263,26 €