Zoznam prijímateľov 2%

Občianske združenie Svätého Lazara

logoObčianske združenie Svätého Lazara je zriaďovateľom Domova sociálnych služieb Adelka v Považskej Bystrici, Dedovec 1747.

Poskytuje sociálnu službu občanom s ťažkým zdravotným postihnutím, ambulantnou formou.

Údaje potrebné na poukázanie 2%:

Obchodné meno (Názov): Občianske združenie Svätého Lazara
Právna forma: Občianske združenie
IČO/SID: 50991795
Sídlo: Prečín 329, 01815 Prečín

Získaná suma v roku:

Rok

2013

2012

2011

2010

2009
Suma: