Zoznam prijímateľov 2%

OČKOLANDIA

OČKOLANDIAObčianske združenie Očkolandia tvorí tím ľudí, ktorých spája spoločná túžba urobiť niečo pre tých, ktorí často stoja na okraji záujmu ostatných, či dokonca spoločnosti, pre tých, ktorí to najviac potrebujú – opustené DETI.

Osudy detí v detských domovoch sú rôzne. Koncom roka 2011 žilo trvale až 3000 detí v detských domovoch po celom Slovensku. Keďže nemôžeme a ani nedokážeme zabezpečiť každému dieťaťu rodinu, snažíme sa týmto deťom ich pobyt v detskom domove aspoň trochu spestriť.

Už od roku 1998 sme zbierali skúsenosti a vedomosti v práci s deťmi ,nielen štúdiom na VŠ, ale aj ako animátori a hlavní vedúci v detských táboroch na Slovensku i v zahraničí pre rôzne súkromné agentúry, ako aj neziskové a charitatívne organizácie.
Od roku 2007, teda už 10 rokov, samostatne organizujeme pobytové tábory a výchovno-vzdelávacie pobyty pre deti a mládež z detských domovov, diagnostických centier, krízových centier, reedukačných domovov, profesionálnych rodín, ÚPSVAR a deti v sociálnej a hmotnej núdzi.
Tábory a výchovno-vzdelávacie pobyty organizujeme počas jarných, letných a zimných prázdnin, a to najmä pre deti a mládež , ktoré počas prázdnin ostali v detských domovoch, a pre ktoré je ich účasť v tábore častokrát ich jediným pobytom mimo detského domova a ich jediná dovolenka. Počas našich táborov sú deti vedené k poznávaniu pravých hodnôt, ako sú dôvera, priateľstvo, úcta, ochota pomôcť, spolupatričnosť, k budovaniu priateľských vzťahov a hlavne PRIATEĽSTIEV.
Naše skúsenosti sú na profesionálnej úrovni, o čom svedčí aj množstvo spokojných detí, ktoré sa opätovne chcú vrátiť do našich táborov. Každoročne strávi u nás svoje prázdniny až 900 detí zo všetkých detských domovov na Slovensku. Počas samostatnej existencie Očkolandie sa u nás už vystriedalo takmer 70 % detí zo všetkých existujúcich slovenských detských domovov.
Tábormi však naša práca nekončí. Našim cieľom je pomáhať aj mladým dospelým, ktorí sú odchovancami detských domovov. Tí sa na prahu dospelosti ocitnú častokrát pred veľkou neznámou. Dovŕšením 18 rokov totižto pre mnohých pobyt v detskom domove končí, a tak stoja pred veľkou neznámou zvanou realita. Našou víziou je zriadiť Centrum pre mladých dospelých: Tvoja šanca. Chceme uľahčiť nejakým spôsobom adaptovať sa týmto mladým dospelým do sveta reality. Pomôcť im s hľadaním práce, ubytovaním a pod.

Našou nosnou myšlienkou je už od nášho vzniku aj naše motto:
„Ak aj čo len jednému dieťaťu z detského domova pomôžeme zmeniť život, alebo ho naučíme pravým a skutočným hodnotám, tak naša práca a úsilie má zmysel.“

Našu budúcu aktivitu smerujeme aj k spolupráci s dobrovoľníkmi, ktorí u nás pomáhajú počas pobytov ako animátori. Tiež sa chceme aktívnejšie podieľať na projektoch v spolupráci s našimi dobrovoľníkmi a detskými domovmi aj mimo prázdnin.

Web stránka: www.ockolandia.sk

Facebook: OČKOLANDIA 

Údaje potrebné na poukázanie 2%:

IČO: 42280117
Obchodné meno: OČKOLANDIA
Sídlo: 97201 Bojnice, Sama Chalúpku 649/17
Právna forma: občianske združenie

Získaná suma v roku:

Rok

2013

2012

2011

2010

2009
Suma: