Zoznam prijímateľov 2%

Oheň nádeje

logoObčianske združenie Oheň nádeje pôsobí na rómskom sídlisku Lunik IX v Košiciach pod záštitou Saleziánov don Bosca.

Pracujeme s rómskymi deťmi, mládežou, dospelými, ale aj s celými rodinami.

Medzi hlavné aktivity patrí:

– organizovanie rovesníckych skupín počas školského roka (stretká) v rámci nich sa uskutočňujú záujmové aktivity a tvorivé dielne
– streetwork na sídlisku
– škola hudby a zbor
– doučovanie
– mentoring
– tábory – prímestský aj pobytové
– práčovňa a charita.

Keďže bez riadneho vzdelania je ťažké nájsť prácu, snažíme sa ich podporovať v štúdiu. V súčasnosti takto podporujeme a sprevádzame niekoľko detí:

– 2 študenti študujúci na SŠ
– 3 deti študujúce na ZŠ v nerómskom prostredí (integrované v majoritnom prostredí)
– 1 dieťa sa pripravuje na SŠ
– 1 dieťa sa pripravuje na prestup na ZŠ v nerómskom prostredí
– 3 deti na ZŠ internátnej v Kremnici
– 1 dieťa s našou podporou navštevuje ZUŠ

Zároveň pracujeme aj s rodičmi týchto detí.

Mnohí z dospelých nemajú žiadne pracovné návyky – nikdy neboli zamestnaní. V našich priestoroch sme zriadili práčovňu pre verejnosť a zamestnávame tam ľudí zo sídliska. Táto práčovňa odpovedá na ich potreby (nakoľko nemajú v domácnostiach tečúcu vodu) a zároveň vytvárame priestor na získavanie pracovných návykov.

web stránka: www.lunik9.sk
facebook: lunik9.sk

Údaje potrebné na poukázanie 2%:

IČO: 42332303
Obchodné meno: Oheň nádeje
Sídlo: Podjavorinskej 18, 04011 Košice - mestská časť Luník IX
Právna forma: občianske združenie

Získaná suma v roku:

Rok

2013

2012

2011

2010

2009
Suma: