Zoznam prijímateľov 2%

Opera Slovakia

opera_slovakia_positive_redHlavným cieľom činnosti občianskeho združenia Opera Slovakia je podpora šírenia slovenskej opernej kultúry na Slovensku a v zahraničí s presahom do iných žánrov klasickej hudby.

Napĺňanie tohto cieľa sa dosahuje predovšetkým prostredníctvom týchto úloh:

  • Monitoring dôležitých udalostí v tejto oblasti doma a vo svete s dôrazom na úspechy slovenských umelcov v zahraničí.
  • Podpora prevádzky informačno-publicistického internetového portálu www.operaslovakia.sk zameraného na reflexiu slovenskej opernej kultúry odbornou a laickou verejnosťou.
  • Podpora tvorby a publikovania cudzojazyčných mutácií publicistických príspevkov a prezentačného materiálu na prezentáciu slovenskej opernej kultúry vo svete najmä prostredníctvom elektronických médií (internet).
  • Podpora sprievodných kultúrno-spoločenských podujatí súvisiacich so slovenskou opernou kultúrou: výstavy, besedy, prednášky, workshopy, konferencie, tvorivé dielne, oceňovanie významných prínosov slovenských umelcov a kultúrnych dejateľov podieľajúcich sa na tvorbe slovenskej opernej kultúry, poďakovania a oceňovanie za celoživotnú činnosť a iné.
  • Podpora výskumnej činnosti zameranej na reflexiu slovenskej opernej kultúry odbornou a laickou verejnosťou. (výskumné projekty, sociologické prieskumy a prieskumy verejnej mienky).
  • Podpora a pomoc pre mladých zbormajstrov, dirigentov, spevákov, inštrumentalistov, operných režisérov, scénografov a iných umelcov, ak sa podieľajú na tvorbe slovenskej opernej kultúry.
  • Spolupráca so štátnymi a neštátnymi odbornými inštitúciami, kultúrnymi a profesijnými spolkami a nadáciami v SR i v zahraničí, účasť na aktivitách iných občianskych združení a ďalších komunít obdobného zamerania.

Web stránka: www.operaslovakia.sk

Facebook: https://www.facebook.com/OPERASLOVAKIA

Údaje potrebné na poukázanie 2%:

IČO: 42354901
Obchodné meno: Opera Slovakia
Sídlo: 84105 Bratislava - Karlova Ves, Adámiho 26
Právna forma: Občianske združenie

Získaná suma v roku:

Rok

2013

2012

2011

2010

2009
Suma: