Zoznam prijímateľov 2%

OTP READY Nadácia

logo_otp_nadacia_V2cmykOTP READY Nadácia sa od apríla 2015 venuje otázkam finančného vzdelávania mladých ľudí.

Veríme totiž, že finančná gramotnosť im pomôže viesť úspešný a finančne zodpovedný život.  Žiakom sa snažíme zrozumiteľným spôsobom vysvetliť najdôležitejšie poznatky z oblastí financií, ekonomiky a manažmentu. Cez ich vlastnú skúsenosť  ich učíme správnemu spôsobu narábania s peniazmi, ako efektívne hospodáriť a správne sa rozhodovať v oblasti financií. Lektori cestujú po celom Slovensku a navštevujú základné a stredné školy, aby naučili žiakov zodpovednému prístupu k financiám a hodnotám prostredníctvom interaktívnych hier a prácou s postojmi. Pri práci nám pomáhajú viac ako 10 ročné skúsenosti  z materskej nadácie v Maďarsku, ktorá získala certifikát kvality vzdelávania z Fínskej národnej agentúry vzdelávania (Kokoa education standard). Dôraz kladieme predovšetkým na vzdelávanie zážitkovou formou, aby si žiaci poznatky pamätali a vedeli ich aj použiť v praxi. Preto sú naše kurzy rozdelené podľa veku a vzdelanostnej úrovne žiakov.

Web stránka: http://www.otpreadynadacia.sk/ 
Facebook: https://www.facebook.com/OTP.Ready/

Údaje potrebné na poukázanie 2%:

IČO: 42446082
Obchodné meno: OTP READY Nadácia
Sídlo: 81354 Bratislava - Staré Mesto, Štúrova 5
Právna forma: Nadácia

Získaná suma v roku:

Rok

2013

2012

2011

2010

2009
Suma: