Zoznam prijímateľov 2%

OZ Kompostujme

logo KPodporujeme a realizujeme návrat bioodpadov do prirodzeného kolobehu. Presadzujeme ich kompostovanie ako jeden zo spôsobov spracovania, ktorý nezaťažuje životné prostredie a jeho produktom je hodnotná surovina. Životné prostredie nám nie je ľahostajné, preto inšpirujeme a motivujeme k zmene u jednotlivca.

Veríme, že vlastná cesta založená na rešpekte k sebe, spoločnosti a celej planéte je tou správnou. Ponúkame praktické riešenia, vďaka ktorým sa kompostovanie môže stať v spoločnosti prirodzenou a bežnou súčasťou každodennosti.

Šírime osvetu, aby sme v ľuďoch prebudili ekologickú zodpovednosť a dobrovoľnú skromnosť.

Naša vízia: Žilina – krajské mesto s najväčším podielom zhodnoteného bioodpadu.

web stránka: www.kompostuj.me
Facebook: Kompostuj.me

Údaje potrebné na poukázanie 2%:

IČO: 42390656
Obchodné meno: OZ Kompostujme
Sídlo: 01001 Žilina, Juraja Fándlyho 2166/17
Právna forma: občianske združenie

Získaná suma v roku:

Rok

2013

2012

2011

2010

2009
Suma: