Zoznam prijímateľov 2%

OZ Kompostujme

Sme partia mladých ľudí, ktorí separujú bioodpady, aby z nich vznikol využiteľný produkt – kompost. Budujeme komunitné kompostéry na sídliskách. Spolu s obyvateľmi sme vyseparovali už 15 t bioodpadov. Vzniklo z nich zatiaľ 2 000 kg kompostu – najlepšieho a najkvalitnejšieho hnojiva. Používame ho na prihnojenie zelene pod oknami. Viac info.

Ako využijeme 2 %

 • Komunitné kompostéry
 • Pravidelná starostlivosť a údržba 4 existujúcich kompostérov v Žiline a vybudovanie ďalších.
 • Vzdelávanie
 • Organizácia školení, na ktorom vás naučíme a ukážeme, ako správne kompostovať či vyrobiť si vlastný kompostér.
 • Rozširovanie kompostovania a kalifornských dážďoviek
 • Do ďalších slovenských záhrad a domácností rozšíriť klasické kompostovanie alebo vermikompostovanie.
 • Poradňa
 • Poskytovanie bezplatného poradenstva o kompostovaní cez telefón, e-mail a Facebook.
 • Projekty
 • Vypracovávanie projektov, žiadostí o granty a dotácie na výstavbu ďalších komunitných kompostérov.
 • Informačné materiály
 • Príprava a výroba letáčikov, brožúr a e-bookov s ťahákmi o kompostovaní.

Naše ciele na rok 2018

Ako sme využili 2 % v roku 2017:

 • Komunitné kompostovanie na Bajzovej
 • Workshop – Vyrob si domáci kompostér
 • Osveta a informačné materiály o kompostovaní
 • Výmena kompostéra na Moyzesovej
 • Kompostovanie Predmestská
 • Prepojenie ekologickej a sociálnej pomoci
 • Spustenie e-shopu

web stránka: www.kompostuj.me
Facebook: Kompostuj.me

Údaje potrebné na poukázanie 2%:

Obchodné meno (Názov): OZ Kompostujme
Právna forma: občianske združenie
IČO/SID: 42390656
Sídlo: 01001 Žilina, Juraja Fándlyho 2166/17

Získaná suma v roku:

Rok

2013

2012

2011

2010

2009
Suma: