Zoznam prijímateľov 2%

OZ OČAMI PSA – Útulok Liptovský Mikuláš

Ocami psaPre všetkých ľudí s dobrým srdcom, pre tých, ktorí sa neboja vybočiť z radu a prejaviť ľudskosť.

Občianske  združenie Očami psa vzniklo v roku 2011 ako odpoveď na ťažkú situáciu v karanténnej stanici v Liptovskom Mikuláši. Združuje dobrovoľníkov z Liptova, ktorí sa venujú dennodennej starostlivosti o týrané, zanedbané a opustené zvieratá dokazujúc tak, že ľudskosť netreba hľadať už len v slovníku cudzích slov. Psíkom pomáhame získať opäť dôveru v ľudí, socializovať a pripravovať pre nové domovy.

Naše skromné miesto je pre nich bezpečím plným lásky a starostlivosti. Naším poslaním je ctiť si život ako taký, či zvierací či ľudský. Pracujeme s mládežou a deťmi v oblasti starostlivosti o zvieratá, rozširovaním ich zmyslu pre zodpovednosť, toleranciu a spolupatričnosť. Venovaním 2% z Vašej dane pomôžete vytvárať podmienky na záchranu tých, ktorých sme si my ľudia domestikovali, a tak prevzali za nich zodpovednosť, pretože sa o seba postarať nevedia.

Neutrácame, bojujeme až do posledného dychu.

Web stránka: www.ocamipsa.sk

Facebook:https://www.facebook.com/pages/O%C4%8Dami-PSA/162216013893125

Údaje potrebné na poukázanie 2%:

IČO: 42218004
Obchodné meno: OZ OČAMI PSA – Útulok Liptovský Mikuláš
Sídlo: 03104 Liptovský Mikuláš 4, Prvá 217/9
Právna forma: Občianske združenie

Získaná suma v roku:

Rok

2013

2012

2011

2010

2009
Suma: 6 615,98 €
povinnosť zverejnenia
v obchodnom vestníku
do 31.5.2015