Zoznam prijímateľov 2%

OZ Vagus

OZ Vagus realizuje v Bratislave projekt terénnej sociálnej práce – Streetwork s ľuďmi bez domova.

Ročne pracuje približne s 1000 ľuďmi bez domova. 6x do týždňa vyrážajú pracovníci do terénu vo večerných hodinách, aby zastihli ľudí bez domova na miestach kde žijú. Tento rok otvára OZ Vagus Denné a Integračné centrum pre ľudí bez domova na Mýtnej ul. v Bratislave. Prepojením Streetworku a Denného centra vytvoríme základný pilier riešenia problematiky ľudí bez domova na území Bratislavy.

web: www.vagus.sk

Údaje potrebné na poukázanie 2%:

Obchodné meno (Názov): OZ Vagus
Právna forma: Občianske združenie
IČO/SID: 42185971
Sídlo: 81103 Bratislava - Staré Mesto, Čelakovského 2

Získaná suma v roku:

Rok

2013

2012

2011

2010

2009
Suma: 6 288,84 €
povinnosť zverejnenia
v obchodnom vestníku
do 31.5.2015