Zoznam prijímateľov 2%

OZ Vagus

VAGUS2015Občianske združenie Vagus počas svojej takmer desaťročnej existencie dokázalo spustiť a realizovať množstvo inovatívnych služieb a foriem pomoci pre ľudí bez domova. Ako prví sme otvorili nízkoprahové denné centrum pre ľudí bez domova priamo v centre mesta Bratislava, ktoré je denne navštevujú desiatky ľudí. Zároveň chodíme do terénu v programe Streetwork, kde sme v kontakte s ľuďmi priamo na miestach, kde sa nachádzajú.

Prostredníctvom Integračného programu a projektu Housing Cverna stabilizovali svoju situáciu za takmer dva roky od spustenia štyria ľudia v troch bytových jednotkách. Neustále pracujeme v našich programoch a projektoch na systémových riešeniach ukončovania bezdomovectva, a to vzhľadom aj na súčasné problémy ľudí bez domova. Od založenia združenia po dnes sme vo Vaguse vykonali množstvo prospešných projektov a programov, a to s cieľom pomôcť ľuďom bez domova na ich ceste z ulice.

Web stránka: www.vagus.sk

Údaje potrebné na poukázanie 2%:

IČO: 42185971
Obchodné meno: OZ Vagus
Sídlo: 83102 Bratislava, Račianska 78
Právna forma: Občianske združenie

Získaná suma v roku:

Rok

2013

2012

2011

2010

2009
Suma: 6 288,84 €
povinnosť zverejnenia
v obchodnom vestníku
do 31.5.2015