Zoznam prijímateľov 2%

Pernecké pozemkové občianske združenie

PPOZPernecké pozemkové občianske združenie (skrátene PPOZ) združuje predovšetkým drobných vlastníkov spoločnej nehnuteľnosti v katastrálnom území Pernek, ale aj iné fyzické a právnické osoby, ktorým nie je ľahostajné nakladanie so spoločnou nehnuteľnosťou a jej podielmi a ako sa spoločná nehnuteľnosť obhospodaruje.

PPOZ koná pri ochrane práv podľa zásad občianskej spoločnosti a podporuje zdravý lokálpatriotizmus Pernečanov.

Web stránka:  www.ppoz.sk

Údaje potrebné na poukázanie 2%:

IČO: ---nie je v Zozname prijímateľov---
Obchodné meno: Pernecké pozemkové občianske združenie
Sídlo: 90053 Pernek, Pernek 48
Právna forma: občianske združenie

Získaná suma v roku:

Rok

2013

2012

2011

2010

2009
Suma: