Zoznam prijímateľov 2%

Plavecký klub telesne a zrakovo postihnutých športovcov DOLPHINS v Bratislave

DOLPHINS BratislavaPoslaním PK TZPŠ DOLPHINS je uspokojovať záujmy občanov v oblasti telesnej kultúry. Za týmto účelom im umožňuje dobrovoľne sa združovať, vytvárať podmienky na upevňovanie ich zdravia, telesnej a duševnej zdatnosti a športovej výkonnosti v oblasti športu zdravotne postihnutých športovcov a môže byť rôzneho charakteru v oblasti športu zdravotne postihnutých športovcov.

Výchova pretekárskej plaveckej základne telesne a zrakovo postihnutých športovcov formou výučby plávania v základnom plaveckom výcviku a následného zdokonaľovania ich plaveckých zručností a zdatností formou systematickej tréningovej prípravy až k vrcholovému plávaniu a reprezentácii SR.

Web stránka: www.plavecky-klub-dolphins.sk 
Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100019512062786

Údaje potrebné na poukázanie 2%:

IČO: 42255341
Obchodné meno: Plavecký klub telesne a zrakovo postihnutých športovcov DOLPHINS v Bratislave
Sídlo: 84104 Bratislava , Gabčíkova 8
Právna forma: Občianske združenie

Získaná suma v roku:

Rok

2013

2012

2011

2010

2009
Suma: 3 151,06 €